تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از بیمه سامان به دلیل حضور نوآورانه در الکامپ

تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از بیمه سامان به دلیل حضور نوآورانه در الکامپ

شرکت بیمه سامان به دلیل اهتمام برای ایجاد فرهنگ نوآورانه، گام نهادن درمسیر ...

صنعت بیمه مزیت مهمی برای ورود شرکت های فناور محور است

صنعت بیمه مزیت مهمی برای ورود شرکت های فناور محور است

مدیرعامل شرکت بیمه سامان با اشاره به ورود شرکت های فناور به صنعت بیمه طی سال ...