یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳ ۱۹۷۲۶
چچ

تعریف ریسک در بیمه

هر نوع فعالیتی در فرآیند اجرای خود با احتمال وقوع حوادث ویا مخاطراتی روبه رو می‌باشد که حاصل آن می‌تواند از برآورده شدن نتیجه و یا خواست مورد انتظار جلوگیری کند. بنابراین احتمالی را که موجب گردیده تا بازده مورد نظر حاصل نشود را ریسک می‌نامند. این امر اشاره به وضعیت ناخوشایندی دارد که ممکن است فرد و یا سازمان در معرض آن قرار گرفته و باعث به وجود آمدن زیان گردد. این وضعیت جدید می‌تواند یک حادثه زیانبار و یا یک عامل باز دارنده و یا هر نوع خطر یا بی‌نظمی و یا بی ثباتی در مسیر فعالیت باشد. بنابراین به طور خلاصه عدم اطمینان از وقوع خسارت و غیرقابل پیش بینی بودن وقوع پیش آمدها را ریسک می‌نامیم.

آدرس کوتاه شده: