فهرست فایل های آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf اطلاعات تفکیکی سرمایه‌های انسانی شرکت بیمه سامان سال 1401 و 1402 pdf ۴۹.۱ Kb ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
2 pdf گزارش پایداری شرکتی pdf ۱۰۸.۱ Kb ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
3 pdf سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت بیمه سامان pdf ۱.۶ Mb ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
4 pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه pdf ۱۴۹ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
5 pdf گزارش عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته ای بیمه ای در سال 1401 pdf ۲۲.۴ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
6 pdf نمودار ساختار سازمانی شرکت بیمه سامان 1402 pdf ۳.۸ Mb ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
7 pdf گزارش عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته ای بیمه ای در سال 1400 pdf ۳۵.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
8 pdf خلاصه گزارش نحوه مدیریت ریسک در شرکت بیمه سامان pdf ۱۷۰.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
9 pdf ساختار کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی شرکت بیمه سامان.pdf pdf ۱۰۴.۹ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
10 pdf اطلاعات تفکیکی سرمایه انسانی شرکت بیمه سامان - 1400 و 1401 pdf ۲ Mb ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
11 pdf عملکرد شرکت بیمه سامان در طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی 1401 pdf ۳.۶ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
12 pdf گزارش معاملات با اشخاص وابسته منتهی به 29-12-1400 pdf ۱.۸ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
13 pdf انتشار اطلاعات اکچوئری شرکت بیمه سامان pdf ۲.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
14 pdf صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 31-04-1400 pdf ۴۰۲.۱ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
15 pdf صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02-11-1400 pdf ۴۷۲.۳ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
16 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1400 pdf ۲ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
17 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 30-12-1399 pdf ۲.۵ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
18 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1398 pdf ۵.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
19 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1397 pdf ۷.۹ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
20 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1396 pdf ۸.۹ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
21 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 30-12-1395 pdf ۳.۱ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
22 pdf گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان 1400/08/30 pdf ۱.۸ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
23 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1401 pdf ۱۰۳.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
24 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1400 pdf ۱۰۴.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
25 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1399 pdf ۹۱ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
26 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1398 pdf ۱۶۵.۵ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
27 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1397 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
28 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1396 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
29 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1395 pdf ۱۰۱.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
30 pdf سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسه بیمه pdf ۱۸۴.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
31 pdf مشخصات ثبتی شرکت بیمه سامان pdf ۱ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
32 pdf برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام در سال 1401 pdf ۲۳۵.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
33 pdf ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس pdf ۱.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
34 pdf سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت بیمه سامان pdf ۱ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
35 pdf گزارش معاملات با اشخاص وابسته - سال 1400 pdf ۱.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
36 pdf ترکیب سهامداران بالای 1 درصد شرکت بیمه سامان منتهی به معاملات 1401/12/29 pdf ۲۰۱.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
37 pdf زمان بندی پرداخت سود سال 1401 pdf ۲۳۵.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
38 pdf زمان بندی پرداخت سود سال 1400 pdf ۱۷۰.۴ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
39 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1400 pdf ۳ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
40 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1399 pdf ۳.۳ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
41 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1398 pdf ۱۳.۴ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
42 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1397 pdf ۱۱.۲ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
43 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 pdf ۶.۵ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
44 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 pdf ۱.۳ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
45 pdf اطلاعیه توزیع اوراق جدید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهم pdf ۲۶۵.۹ Kb ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
46 pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه pdf ۱۵۶.۸ Kb ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
47 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1398 pdf ۱۳.۴ Mb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
48 pdf گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و اشخاص وابسته pdf ۶.۳ Mb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
49 pdf خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه pdf ۱۷۰.۷ Kb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
50 pdf اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار pdf ۲۸.۴ Kb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
51 pdf برنامه افزایش یا تغییر سرمایه pdf ۲۹.۳ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
52 pdf سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره موسسه بیمه pdf ۲۸.۸ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
53 pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ31 تیر 99 pdf ۷۷۱.۶ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
54 pdf گزارش وضعیت ریسک‌های بیمه مرکزی، اعتباری و نقدینگی pdf ۳۸۶.۱ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
55 pdf نسبتهای عملیاتی و مالی با اهمیت pdf ۹۲.۹ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
56 pdf ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس pdf ۲۸۸.۸ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
57 pdf چشم انداز ، ماموریت و اهداف راهبردی شرکت بیمه سامان pdf ۲۰۴.۶ Kb ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
58 pdf اساسنامه بیمه سامان pdf ۱۰.۱ Mb ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
59 pdf گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انضمام گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه - دی ماه 1398 pdf ۵.۸ Mb ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
60 pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (تیرماه 1398) pdf ۸.۶ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
61 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1397 pdf ۱۱.۲ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
62 pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تیرماه 1397) pdf ۱۹.۳ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
63 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 pdf ۶.۵ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
64 pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 (تیرماه 1396) pdf ۹.۶ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
65 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 pdf ۱.۳ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
66 pdf میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی pdf ۴۷ Kb ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
67 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1394 pdf ۱.۵ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
68 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1393 pdf ۱.۴ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
69 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1392 pdf ۱.۲ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
70 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1391 pdf ۷۲۴.۹ Kb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
71 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1390 pdf ۴ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳