فهرست فایل های مدیریت ریسک و توانگری مالی
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf گزارش وضعیت ریسک های بیمه مرکزی ، اعتباری و نقدینگی 1401 pdf ۹.۷ Mb ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
2 pdf گزارش وضعیت ریسک های بیمه مرکزی ، اعتباری و نقدینگی 1400 pdf ۲ Mb ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
3 pdf اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار 1402 pdf ۹۵.۱ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
4 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1402 pdf ۱۰۵.۵ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
5 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1401 pdf ۱۰۳.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
6 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1400 pdf ۱۰۴.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
7 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1399 pdf ۹۱ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
8 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1398 pdf ۱۶۵.۵ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
9 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1397 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
10 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1396 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
11 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1395 pdf ۱۰۱.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
12 pdf اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار pdf ۲۸.۴ Kb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
13 pdf گزارش وضعیت ریسک‌های بیمه مرکزی، اعتباری و نقدینگی pdf ۳۸۶.۱ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
14 pdf میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی pdf ۴۷ Kb ۱۳۹۸/۰۹/۲۸