فهرست فایل های عملکرد مالی
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه pdf ۱۴۹ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
2 pdf گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان 1400/08/30 pdf ۱.۸ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
3 pdf برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام در سال 1401 pdf ۲۳۵.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
4 pdf سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت بیمه سامان pdf ۱ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
5 pdf گزارش معاملات با اشخاص وابسته - سال 1400 pdf ۱.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
6 pdf زمان بندی پرداخت سود سال 1401 pdf ۲۳۵.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
7 pdf زمان بندی پرداخت سود سال 1400 pdf ۱۷۰.۴ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
8 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1400 pdf ۳ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
9 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1399 pdf ۳.۳ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
10 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1398 pdf ۱۳.۴ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
11 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1397 pdf ۱۱.۲ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
12 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 pdf ۶.۵ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
13 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 pdf ۱.۳ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
14 pdf اطلاعیه توزیع اوراق جدید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهم pdf ۲۶۵.۹ Kb ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
15 pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه pdf ۱۵۶.۸ Kb ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
16 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1398 pdf ۱۳.۴ Mb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
17 pdf نسبتهای عملیاتی و مالی با اهمیت pdf ۹۲.۹ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
18 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1397 pdf ۱۱.۲ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
19 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396 pdf ۶.۵ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
20 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395 pdf ۱.۳ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
21 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1394 pdf ۱.۵ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
22 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1393 pdf ۱.۴ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
23 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1392 pdf ۱.۲ Mb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
24 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1391 pdf ۷۲۴.۹ Kb ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
25 pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1390 pdf ۴ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۲۳