فهرست فایل های نسبت توانگری مالی
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1402 pdf ۱۰۵.۵ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
2 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1401 pdf ۱۰۳.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
3 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1400 pdf ۱۰۴.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
4 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1399 pdf ۹۱ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
5 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1398 pdf ۱۶۵.۵ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
6 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1397 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
7 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1396 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
8 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1395 pdf ۱۰۱.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸