بیمه بدنه کیلومتری؛ همان بیمه نامه بدنه با قیمت کمتر

همراه کم هزینه و منعطف خودروی شما

بیمه بدنه پیمایشی (کیلومتری) سامان بهترین انتخاب برای شما

بسیاری از بیمه‌گذارانی که خودرو خود را بیمه بدنه می‌کنند و حق بیمه را به طور کامل پرداخت می‌نمایند، به اندازه 15 هزار کیلومتری که میزان متوسط بیمه‌نامه بدنه است، از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین بیمه سامان تصمیم به طراحی محصولی گرفت تا براساس تشخیص بیمه‌گذار مبنی بر تردد با خودرو در سه مسافت 5، 8 و 12 هزار کیلومتر، حق بیمه متناسب با میزان استفاده از خودرو و نیاز خود پرداخت نماید و هزینه کمتری به منظور دریافت بیمه‌نامه بدنه متقبل گردد.

استعلام قیمت بیمه بدنه کیلومتری

۱۲,۰۰۰

کیلومتر

۸,۰۰۰

کیلومتر

۵,۰۰۰

کیلومتر

مزیت خرید این بیمه چیست؟

مزیت خرید این بیمه نامه، دارا بودن تمامی پوشش های بیمه بدنه عادی، قیمت مناسب آن و پرداخت حق بیمه کمتر متناسب با مسافت طی شده خودرو می باشد.

انتخاب استان
انتخاب شهر
امکان خرید بیمه نامه یکساله و کوتاه مدت (کمتر از یکسال)
* امکان صدور به دو روش با دستگاه کیلومتر شمار (تلمتیکس) یا بدون دستگاه کیلومتر شمار (تلمتیکس)
پوشش خطرات در حال حرکت و خطرات ساکن و درجا
(تصادفات در حال حرکت و حادثه های ماشین های پارک شده)
امکان شارژ کیلومتر در صورت اتمام بسته خریداری شده
ارائه بسته های مختلف ۵، ۸ و ۱۲ هزار کیلومتری برای مدت
۳۶۵ روز (یک سال) و یا کمتر از آن با تمامی پوشش‌ها‌ی بیمه نامه عادی بدنه
امکان بهره مندی از تخفیف عدم خسارت بیمه نامه بدنه قبلی

دستگاه کیلومتر شمار تلمتیکس
* دستگاه دور وَرز (کیلومترشمار):

در بیمه‌نامه بدنه پیمایشی، کیلومتراژ مصرفی توسط دستگاه نصب‌شده بر روی وسیله نقلیه مورد محاسبه متراژی قرار می‌گیرد.این دستگاه در هنگام بازدید اولیه از خودرو، در وسیله نقلیه شخصی متقاضی نصب می‌گردد و در صورت عدم تمدید بیمه‌نامه بدنه پیمایشی و عودت دستگاه کیلومتر‌شمار 10% مبلغ حق بیمه تا سقف 2 میلیون ریال به بیمه‌گذار برگشت داده می‌شود.

این وسیله (دستگاه) که صرفاً جهت نظارت کیلومتر مصرفی است، این امکان را ایجاد می‌نماید تا در صورت نزدیک بودن به اتمام کیلومتر مصرفی، نسبت به ارسال پیامک اتمام مقدار کیلومتر مصرفی برای شخص، اطلاع‌رسانی را انجام دهد تا بیمه‌گذار نسبت به اخذ الحاقیه و خرید بسته جدید در صورت نیاز اقدام نماید.لازم به ذکر است که مراتب درخواست افزایش کیلومتر و خرید بسته مازاد باید قبل از اتمام کیلومتر بسته خریداری شده انجام پذیرد و در غیر اینصورت می‌بایست بازدید مجدد صورت گیرد.

۲ نمونه مقایسه نرخ بیمه عادی با نرخ بیمه پیمایشی یا کیلومتری

 • ارزش خودرو ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • مبلغ حق بیمه بدنه عادی
  ۱۳۴/۰۴۵/۶۹۴ ریال
 • مبلغ حق بیمه بدنه کیلومتری ( پیمایشی )
 • ۵۰۰۰ کیلومتر
  ۵۶/۷۷۵/۴۹۶ ریال
 • ۸۰۰۰ کیلومتر
  ۸۰/۵۲۳/۶۴۹ ریال
 • ۱۲۰۰۰ کیلومتر
  ۱۰۴/۲۷۰/۶۳۷ ریال
 • ارزش خودرو ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • مبلغ حق بیمه بدنه عادی
  ۴۶/۱۵۰/۸۰۵ ریال
 • مبلغ حق بیمه بدنه کیلومتری ( پیمایشی )
 • ۵۰۰۰ کیلومتر
  ۱۸/۸۹۸/۳۰۰ ریال
 • ۸۰۰۰ کیلومتر
  ۲۶/۶۹۲/۷۸۹ ریال
 • ۱۲۰۰۰ کیلومتر
  ۳۶/۴۸۶/۶۹۶ ریال