فهرست فایل های صورت جلسات مجامع
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 31-04-1400 pdf ۴۰۲.۱ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
2 pdf صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02-11-1400 pdf ۴۷۲.۳ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹