فرم ثبت انتقادات و نارضایتی ها

همچنین می توانید انتقادات خود را از روش های زیر به اطلاع ما برسانید:

  • تماس تلفنی

از طریق تماس با شماره تلفن اختصاصی و مستقیم دریافت شکایات به شماره 89302222-021

  • حضوری

با مراجعه به کلیه شعب و نمایندگی های بیمه سامان

  • پست الکترونیک

ارسال شکایت از طریق ایمیل به آدرس: complain@samaninsurance.ir